Zajęte samochody i aresztowania - Zaskoczeni kierowcy - Checkpointy w nietypowych miejscach

Funkcjonariusze Gardy utworzyli punkty kontrolne po raz pierwszy na drogach o tak dużym natężeniu ruchu w Irlandii.

W Irlandii kierowcy mogą spotkać funkcjonariuszy Gardy na tzw. “checkpoint” – punktach kontroli na drogach. Najczęściej ustawiane są one na drogach wylotowych z miast i wsi. Dużym zaskoczeniem są wybrane nowe miejsca, w których kierowcy pojazdów byli i będą kontrolowani.

W piątek (06.01.2017) wieczorem po raz pierwszy w historii ustawiono punkt kontroli na bardzo ruchliwej drodze M50. Jak informują przedstawiciele Gardy wcześniej ustawiali checkpointy w okolicy tej drogi, ale nigdy na niej. Trasę M50 pokonuje dziennie średnio 350 tys. samochodów.

Punkt kontroli ustawiono około godziny 21:30. Podczas jednej godziny skontrolowano 164 wybrane pojazdy. W trakcie kontroli zarekwirowano dwa samochody. Pięciu kierowców poruszało się bez opłaconego podatku drogowego. Jedna osoba została aresztowana za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Przedstawiciele Gardy poinformowali, że punkty kontrolne będą ponownie ustawiane na tej trasie. Nie wykluczają również rozszerzenia akcji na inne bardzo ruchliwe drogi w Irlandii.