Minister Edukacji w Irlandii wydał rozporządzenie dotyczące korzystania z telefonów komórkowych w szkołach.

Minister Edukacji Richard Bruton sprecyzował dokładnie swoje oczekiwania wobec kierownictwa placówek oświatowych.

Obecnie w większości szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Irlandii dla uczniów obowiązują zasady dotyczące użytkowania telefonów komórkowych i tabletów. Od kilku miesięcy Minister Bruton stara się, by jasne zasady obowiązywały we wszystkich 4.000 szkołach. W niedługim czasie ma zostać uchwalony odpowiedni przepis prawny w tym zakresie.

Teraz wydane zostało rozporządzenie, by przeprowadzić w szkołach dokładne konsultacje z personelem, rodzicami oraz z samymi uczniami. Konsultacja może mieć charakter kwestionariusza, może się również odbyć w grupach dyskusyjnych.

Minister chce, by sprecyzować czynniki takie jak: czy dopuszczalne jest użytkowanie telefonów, tabletów, robienie zdjęć, nagrywanie filmów oraz czy możliwe jest używanie telefonów podczas przerw międzylekcyjnych.

Konsultacje powinny być przeprowadzone jak najszybciej, żeby rząd Irlandii miał wgląd w opinię społeczeństwa na ten temat. Rozważane jest także, by inne zasady obowiązywały w szkołach podstawowych, a inne w ponadpodstawowych.