POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Część sklepów w Irlandii nie wpuszcza dzieci – twierdzą poszkodowane osoby.

Od kilku dni w mediach społecznościowych pojawiają się informacje od osób, które twierdzą, że część sklepów nie zezwala na zakupy rodzinom z dziećmi. Głos w tej sprawie zabrała przedstawicielka rządu – Liz Canavan.

W swoim krótkim przemówieniu w środę 22/04/2020 zwróciła się ona do sprzedawców o zachowanie zdrowego rozsądku. Rządowe wytyczne wskazują, że sklepy zobowiązane są do zapewnienia odpowiednich środków utrzymania bezpiecznego dystansu wśród klientów. W tym celu jednorazowo do sklepu może wejść ograniczona liczba klientów.

W żadnych rządowych wytycznych nie pojawiła się informacja, że dzieciom zabrania się wstępu do sklepów czy supermarketów. Nie należy więc utrudniać rodzinom robienia zakupów:

Chcę jasno powiedzieć, że zezwala się małym grupom rodzinnym, w tym dzieciom, na wspólne zakupy, jeśli mają taką potrzebę.
Zachęcałbym wszystkich sprzedawców, aby zwracali uwagę na różne okoliczności różnych rodzin i stosowali zdrowy rozsądek przy wpuszczaniu ich do sklepów.

Pani Canavan przypomniała również, że ograniczenia pozostają w mocy do 05/05/2020 – w oczekiwaniu na dalsze zalecenia od Krajowego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego w Irlandii.