Zamieszanie z rachunkami w Irlandii - poszkodowanych tysiące osób

Komisja ds. Regulacji (CRU) bada przyczynę po licznych skargach od poszkodowanych klientów w Irlandii.

Dwóch największych dostawców energii w Irlandii przyznało się do błędów w rozliczeniach, które wpłyną na płatności tysięcy klientów.

Dostawcy energii w Irlandii

Około 11 000 klientów Electric Ireland stoi w obliczu otrzymania szokujących kwot rachunków po tym, jak okazało się, że firma od miesięcy nie wystawiała rozliczeń.

Firma, która ma ponad 1,1 miliona klientów, przyznała, że „problem z rozliczeniami” oznacza, że niektórzy jej klienci nie otrzymali rachunków, których termin upłynął w zeszłym miesiącu.

Niektórzy klienci nie otrzymali rachunku nawet przez cztery miesiące. A rozliczenie obejmuje okres zimowy, kiedy zużycie energii było wyższe.

Komisja ds. Regulacji (CRU) bada niewywiązywanie się przez Electric Ireland z uzgodnionych zobowiązań dotyczących okresu rozliczeniowego. Do Komisji wpłynęły już liczne skargi od poszkodowanych klientów.

Przedstawiciele Electric Ireland twierdzą, że z powodu usterki wystąpiły nieprawidłowości w przyznaniu zniżek „mniej niż 1%” klientom energii elektrycznej.

Do czasu usunięcia problemu zdecydowano się wstrzymać wystawianie rozliczeń. Dostawca zapewnia, że stara się rozwiązać problem „tak szybko, jak to możliwe, a korekty dla tych klientów, których to dotyczy, zostaną wydane jako kredyt na ich rachunkach w odpowiednim czasie”.

Rachunki za energię w Irlandii

Natomiast Bord Gáis Energy przeprosił za omyłkowe dwukrotne pobranie płatności poleceniem zapłaty (direct debit) od części swoich klientów.

Dostawca wyjaśnił sytuację błędem systemu, leżącym po stronie jego partnera bankowego. Zapewnił przy tym, że współpracuje ze swoim bankiem, AIB, aby jak najszybciej cofnąć płatność dla poszkodowanych klientów.

Przedstawiciele Bord Gáis Energy poinformowali, że sprawdzana jest przyczyna wystąpienia błędu, aby uniknąć powtórzenia się tego problemu w przyszłości.