Po raz pierwszy wszystkie szkoły w Irlandii zostały zamknięte w 2020 roku.

Zamykanie szkół podczas blokad miało „głównie negatywny” wpływ na prawa dzieci, powiedział Rzecznik Praw Dziecka (Ombudsman for Children’s Office) w Irlandii.

Zamknięcie szkół w Irlandii

Po raz pierwszy wszystkie szkoły w Irlandii zostały zamknięte w marcu i zostały otwarte dopiero we wrześniu 2020 roku. Od stycznia 2021 r. nastąpiło kolejne przedłużone zamknięcie, a niektórzy uczniowie nie wrócili do klas do kwietnia.

Raport Ombudsman for Children’s Office (OCO) na temat wpływu zamykania szkół pokazuje, że miało one „głównie negatywny” wpływ na prawa tych dzieci z problemami ze zdrowiem psychicznym, dzieci bezdomne, dzieci w Direct Provision, dzieci niepełnosprawne oraz dzieci społeczności romskich i Irish Travellers.

W raporcie stwierdzono głównie negatywny wpływ na prawo dzieci do edukacji – gdzie wpływ ten nieproporcjonalnie wpłynął na dzieci, które już doświadczały trudności edukacyjnych.

Problemy dzieci

Wśród problemów znalazły się też problemy z dostępem do internetu i urządzeń, a także wyzwania dla rodziców i rodzin będących wsparciem w tym nowym systemie edukacji.

Zamknięcie szkół wpłynęło także na dostęp dzieci do usług zdrowotnych, takich jak okresowe badanie słuchu, wzroku czy przegląd stomatologiczny w szkołach.

Raport OCO wskazuje też na mniejsze możliwości specjalistów szkolnych w zakresie rozpoznawania i zgłaszania problemów związanych z ochroną i dobrostanem dzieci.

Więcej: OCO.ie