Zaostrzenie prawa w Irlandii - kara to nawet 10 lat więzienia

Zgodnie z nowymi przepisami w Irlandii przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 10 lat.

Od 1 listopada obowiązuje w Irlandii nowe prawo, zgodnie z którym stalking jest już osobnym przestępstwem, odmiennym od wcześniejszego prawa dotyczącego nękania.

Zaostrzenie przepisów w Irlandii

Prace nad zaostrzeniem przepisów trwały dwa lata, a za projekt ustawy odpowiedzialna była senator Lisa Chambers z partii Fianna Fáil.

Jej zdaniem przestępstwo stalkingu ma bardzo poważny i długotrwały wpływ na ofiarę długo po zakończeniu sytuacji, a wcześniejsze przepisy nie obejmowały odpowiednio powagi tego przestępstwa ani wpływu na ofiarę.

W jej opinii to „powtarzające się, niepożądane zachowanie, które pojawia się w wyniku fiksacji lub obsesji, wywołuje u ofiary intensywny strach”.

A wprowadzając nowe prawo i czyniąc stalking przestępstwem, do każdego przyszłego stalkera wysyłany jest sygnał „o powadze przestępstwa i karze, która będzie z tego wynikać”.

Natomiast zakres istniejącego przestępstwa nękania został poszerzony o obejmowanie zachowań, które poważnie zakłócają spokój i prywatność osoby, lub powodują niepokój, cierpienie lub strach.

Prawo w Irlandii

Od 1 listopada obowiązują również nowe przepisy dotyczące przestępstw związanych z przemocą domową i przemocą ze względu na płeć, przestępczością zorganizowaną oraz atakami na służby ratunkowe.

Maksymalny wyrok za pobicie powodujące szkodę – powszechne przestępstwo w przypadkach przemocy domowej oraz innych ataków – podwaja się z 5 do 10 lat.

Wraz z tym, maksymalny wyrok za spiskowanie w celu zabójstwa, często spotykany w procesach związanych z przestępczością zorganizowaną, wzrasta z obecnej kary 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.

Ustawa Criminal Justice (Miscellaneous Provisions) Act 2023 zakłada również zwiększenie maksymalnego wyroku za napad lub groźbę napadu na funkcjonariusza Gardy lub innego pracownika służb ratunkowych z 7 do 12 lat.

Więcej: gov.ie