Zaostrzenie przepisów karnych w Irlandii - podano szczegóły

Minister Sprawiedliwości w Irlandii przedstawił projekt ustawy zwiększającej maksymalny wymiar kary.

Tymczasowy Minister Sprawiedliwości, Simon Harris, przedstawił propozycje zwiększenia maksymalnego wymiaru kary za napaść lub utrudnianie pracy funkcjonariuszom Gardy.

Zaostrzenie przepisów w Irlandii

Zgodnie z projektem ustawy, kary więzienia mają zostać podwyższone z siedmiu do maksymalnie 12 lat.

Zaostrzenie przepisów dotyczyć będzie nie tylko napaści na funkcjonariuszy Gardy, ale też pracowników pierwszej linii, członków Sił Obronnych, strażaków, funkcjonariuszy więziennych i personel pogotowia ratunkowego.

Zaproponowane przez ministra Harrisa zmiany będą również dotyczyć celowego staranowania pojazdów policyjnych.

W ramach nowego planu rządu planuje się też zwiększenie uprawnień Gardy do egzekwowania nakazów w sprawie zachowań antyspołecznych (ASBO).

Nowe przepisy w Irlandii

Rozszerzenie kary za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu w wyniku napadu będzie częścią projektu ustawy, który jest już procedowany w Oireachtas (irlandzki parlament).

Minister Harris stwierdził, że obecne przepisy są mocne, ale wymagają aktualizacji w celu zwiększenia ochrony członków służb.

Stwierdził przy tym, że w Irlandii poziom zaufania do sił policyjnych jest wyższy niż w większości innych krajów europejskich.