Zaostrzenie przepisów w Irlandii - w imię ochrony zdrowia publicznego

Po zmianie przepisów w Irlandii zakup tych wyrobów będzie możliwy wyłącznie dla osób powyżej 21 roku życia.

Granica wieku uprawniająca do zakupu wyrobów tytoniowych w Irlandii powinna zostać podniesiona do 21 lat, stwierdził członek partii Fine Gael, Colm Burke.

Zaostrzenie przepisów w Irlandii

Jego zdaniem Irlandia musi osiągnąć swój cel, jakim jest zmniejszenie wskaźnika palenia poniżej 5% do 2025 roku. Obecny wskaźnik palenia wynosi około 14%, a rząd, HSE i organizacje zdrowia publicznego muszą podjąć zdecydowane kroki, aby dokonać zmian w tej kwestii.

Zakaz palenia w miejscu pracy wprowadzony w 2004 roku był przełomowy i został zastosowany w wielu innych krajach na całym świecie.

Wprowadzenie standaryzowanego opakowania w 2018 roku wzmocniło działania na rzecz ochrony zdrowia, a różne środki kontroli i silne kampanie odniosły ogromny sukces w zmniejszeniu wskaźników palenia.

„Niestety w ostatnich latach zwolniliśmy tempo i impet działań przeciwnikotynowych osłabł”, jak stwierdził poseł Burke. Jego zdaniem rząd musi teraz podjąć skuteczne działania, aby przywrócić impet polityce antynikotynowej.

Najskuteczniejszym środkiem byłoby podniesienie wieku zakupu wyrobów tytoniowych z 18 na 21 lat. To przekazałoby bardzo wyraźny przekaz dotyczący zdrowia publicznego.

Istnieją silne międzynarodowe dowody na to, że podniesienie wieku do 21 lat znacznie zmniejszy wskaźniki palenia wśród osób poniżej 25 roku życia, twierdzi poseł.

Ochrona zdrowia w Irlandii

Jego zdaniem można to łatwo osiągnąć poprzez poprawkę rządową do projektu ustawy o zdrowiu publicznym Public Health [Tobacco and Nicotine Inhaling Products] Bill, która obecnie przechodzi proces legislacyjny.

Ewentualnie, jak sugeruje członek Fine Gael, powinno się wprowadzić oddzielną ustawę zmieniającą istniejące przepisy dotyczące kontroli tytoniu – Ustawę Public Health [Tobacco] Act 2002.

Poseł Burke powołał się też na raport z 2022 roku wspierający podniesienie wieku zakupu opublikowany przez Royal College of Physicians, który pokazuje, że palenie jest czynnikiem przyczyniającym się do 4,500 zgonów rocznie.

Palenie również stwarza ogromne obciążenie kosztowe dla systemu zdrowia. Niepalenie to także kluczowy czynnik wpływający na lepsze zdrowie i dłuższe życie w późniejszym wieku, podsumował poseł Burke.