Zaostrzenie zasad korzystania z internetu - plan irlandzkiego rządu

Minister Edukacji w Irlandii planuje zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z internetu.

W obliczu rosnących obaw dotyczących bezpieczeństwa w internecie, Minister Edukacji, Norma Foley, podjęła kroki mające na celu wzmocnienie ochrony najmłodszych użytkowników sieci.

Internet w Irlandii

W ramach inicjatywy odbyło się spotkanie z liderami branży technologicznej i mediów społecznościowych, na których dyskutowano o wprowadzeniu skuteczniejszych środków ochrony.

Minister Foley rozmawiała z przedstawicielami czołowych firm, w tym Meta, Google, Microsoft, TikTok, a także operatorów telefonii komórkowej takich jak Three Ireland i Vodafone.

Głównymi tematami dyskusji były weryfikacja wieku w mediach społecznościowych oraz wsparcie dla rodziców w decyzji o niekupowaniu smartfonów dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.

Minister podkreśliła, że chociaż media społecznościowe są „wspaniałym darem”, niosą ze sobą „ogromną odpowiedzialność i obowiązek opieki”.

Media społecznościowe

Jednakże, mimo apelu Minister Foley, firmy mediów społecznościowych oraz telekomunikacyjne nie zadeklarowały gotowości do wprowadzenia zaostrzonych środków.

Minister zwróciła uwagę na szczególny problem dzieci poniżej 13. roku życia, korzystających z mediów społecznościowych, mimo obowiązujących ograniczeń wiekowych.

Minister Foley zwróciła uwagę, iż nie zaproponowano skutecznych rozwiązań w zakresie weryfikacji wieku dzieci korzystających z tych platform.

Sztuczna inteligencja

Minister Foley wyraziła również zaniepokojenie innymi zagrożeniami online, w tym manipulacją algorytmami rekomendacji oraz nieetycznym wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Podniosła także kwestię zniekształcania obrazów i wpływu nierzetelnych filtrów na dobrostan młodych ludzi.

Ostateczna odpowiedzialność za regulację przestrzeni cyfrowej w Irlandii spoczywa na Coimisiún na Meán, nowo utworzonym organie regulacyjnym.

Organizacja ta pracuje nad kodeksem bezpieczeństwa online dla platform udostępniających wideo, a jej działania mogą przyczynić się do zwiększenia ochrony młodych użytkowników internetu.

Minister Foley zaznaczyła, że rząd jest gotów nałożyć surowe kary finansowe na te podmioty, które nie wprowadzą odpowiednich środków ochrony w przyszłości.