POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Trwa akcja Gardy dotycząca pilnowania przestrzegania wprowadzonych ograniczeń dla mieszkańców Irlandii.

Od środy trwa w Irlandii akcja patrolowania dróg wyjazdowych, parków, plaż i innych miejsc publicznych w ramach wprowadzonych przez rząd restrykcji.

W sobotę 11/04/2020 podano wstępny raport, gdzie stwierdzono, że zdecydowana większość mieszkańców przestrzega ograniczeń i nie podróżuje dalej niż 2 km od domu.

Funkcjonariusze Gardy informują o pojedynczych tylko przypadkach, w których mieszkańcy podróżowali na dłuższą odległość w celach zakupowych. Przytoczono tu przykład mężczyzny, który jechał z Tipperary do Limerick, aby kupić trampolinę.

W punktach kontrolnych sprawdzany jest cel podróży mieszkańców. Jeśli funkcjonariusze uznają go za bezzasadny, zawracają podróżujących do miejsca zamieszkania.

Do tej pory nie pojawiła się żadna informacja o karach przyznawanych za złamanie obowiązujących obecnie restrykcji. Mieszkańcy Irlandii współpracują z funkcjonariuszami Gardy i stosują się do ich zaleceń.

Przypominamy też, że obowiązujące ograniczenia zostały przedłużone o kolejne tygodnie:

Więcej: Lockdown w Irlandii – Restrykcje zostają przedłużone o kolejne tygodnie