Zapowiadane dla kierowców w Irlandii zmiany już od lipca

Komunikat w tej sprawie został opublikowany przez irlandzkie Ministerstwo Transportu.

Minister Transportu, Eamon Ryan, ogłosił przejście na nową standardową klasę benzyny w Irlandii, co pomoże zmniejszyć szkodliwe emisje wytwarzane przez samochody benzynowe.

Benzyna E10 w Irlandii

Potwierdzono, że od 1 lipca 2023 r. do tankowania pojazdów w Irlandii będzie używana benzyna E10, która zawiera więcej bioetanolu niż obecna benzyna E5.

Dzięki zwiększeniu udziału procentowego bioetanolu zostanie wykorzystane mniej węgla kopalnego w porównaniu z benzyną.

Przejście na E10 jest jednym z kilku środków wdrażanych w celu osiągnięcia 51% redukcji emisji z transportu do 2030 r.

Etanol jest już obecny w benzynie, a E10 oznacza, że żadne zmiany w pojeździe nie będą potrzebne, aby uzyskać natychmiastowe rezultaty dla środowiska.

Prowadzona właśnie publiczna kampania informacyjna obecna w prasie, radiu i mediach społecznościowych ma uświadomić kierowców w sprawie zbliżających się zmian.

Informacje dla kierowców w Irlandii

Właścicielom starszych samochodów benzynowych zaleca się sprawdzenie swojego pojazdu, aby upewnili się, że może on dobrze działać na nowej mieszance paliwa.

Ministerstwo Transportu proponuje bazy danych, w których można sprawdzić marki i modele samochodów pod kątem zgodności z E10.

Niektórzy komentatorzy twierdzą jednak, że dłuższe stosowanie paliwa E10 w starszych pojazdach może skutkować częstszą konserwacją ze względu na podatność niektórych części pojazdu na rozpuszczalnikowe właściwości etanolu.

Przejście na nowe paliwo może też mieć wpływ na osoby o niskich dochodach, które nie mają innego wyboru, jak korzystać ze starszego modelu samochodu.

Więcej: gov.ie