Zapowiedź podwyżek pensji dla pracowników w Irlandii

Nowe badania w Irlandii pokazują, że niemal połowa pracowników oczekuje podwyżki wynagrodzenia u swojego pracodawcy.

Najnowsze informacje na rynku pracy w Irlandii wskazują na zbliżające się podwyżki płac.

Podwyżka płac w Irlandii

Badanie przeprowadzone przez profesjonalną organizację księgowych ACCA wykazało, że 66% pracowników zwróciło się do swoich pracodawców z prośbą o wsparcie w związku z kryzysem kosztów życia.

Po prośbach pracowników, 73% ankietowanych pracodawców stwierdziło, że zamierza pomóc pracownikom, którzy borykają się z trudnościami finansowymi.

71% zadeklarowało, że przegląda możliwość podwyższenia wynagrodzenia, a 13% oferuje jednorazowe dodatkowe płatności.

Statystyki opublikowane przez CSO na początku tego miesiąca podkreśliły presję, jakiej podlegają dochody gospodarstw domowych, przy inflacji cen konsumpcyjnych wynoszącej 7,7%, która nadal przewyższa wzrost wynagrodzeń.

Praca w Irlandii

Tymczasem 8% pracodawców wyraziło zgodę na podjęcie przez pracowników drugiej pracy, a 7% oferowało dodatkowe godziny pracy.

Mimo obaw związanych z inflacją i potencjalnym spowolnieniem gospodarczym zatrudnienie w Irlandii osiągnęło rekordowy poziom, a zatrudnionych jest 2,57 miliona mieszkańców.

Według ACCA silne poziomy zatrudnienia są ważnym czynnikiem utrzymania obecnego poziomu aktywności gospodarczej.

Jednocześnie jednak rząd musi zadbać, aby wydatki konsumpcyjne nie wpłynęły negatywnie na inflację i standard życia ludzi, jak twierdzi agencja.