Zarobki w Irlandii Planowane zmiany dla pracowników

To dowód na optymizm wśród irlandzkich firm mimo wyzwań gospodarczych.

Pracodawcy w Irlandii dążą do dalszego rozwoju i adaptacji do zmieniającego się środowiska gospodarczego.

Zarobki w Irlandii

Ponad dwie trzecie (70%) irlandzkich firm planuje w tym roku zwiększyć wynagrodzenia, a prawie połowa (39%) rodzimych przedsiębiorstw zamierza zatrudnić więcej pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy – jak wynika z najnowszego Barometru Przedsiębiorstw KPMG na rok 2024.

Ogólny optymizm i plany rozwoju

Badanie, przeprowadzone przez RED C wśród prawie 200 przedsiębiorców, pokazuje, że 65% firm spodziewa się wzrostu obrotów, co stanowi wzrost z 55% w ubiegłym roku.

Również 58% firm planuje rozwijać swoją działalność, a 69% zamierza finansować swoją ekspansję głównie z własnych środków bilansowych lub wygenerowanych wewnętrznie funduszy.

Wyższe koszty pracy i wyzwania inflacyjne

Koszty pracy pozostają głównym wyzwaniem, z 85% firm uznających je za największą przeszkodę w bieżącym roku, co stanowi znaczny wzrost z 43% w 2023 roku.

Koszty życia nadal wywierają presję na działalność firm, z 86% przedsiębiorstw odczuwających wpływ inflacji kosztów, niezależnie od ich liczby pracowników czy lokalizacji w Irlandii.

Niedobory w zakresie rekrutacji i mieszkalnictwa

Rekrutacja nadal pozostaje problemem, z 64% firm mających trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów.

Ponadto, 76% stwierdziło, że brak dostępnych domów i mieszkań w Irlandii jest przeszkodą w rekrutacji i utrzymaniu pracowników.

Rola sztucznej inteligencji i system podatkowy

Tylko 15% firm uważa, że technologie AI zmniejszą ich zatrudnienie, co wskazuje na to, że adaptacja AI jest nadal na bardzo wczesnym etapie.

Mniej niż 30% respondentów uważa, że obecny system podatkowy w Irlandii sprzyja przedsiębiorczości i wzrostowi.

Znaczenie zrównoważonego rozwoju i różnorodności

Zrównoważony rozwój pozostaje ważnym zagadnieniem dla większości firm, z 60% przedsiębiorstw obawiających się, że wzrost inicjatyw zielonych doprowadzi do wzrostu kosztów prowadzenia działalności.

Ponadto, 59% firm stwierdziło, że mają zróżnicowany zespół zarządzający, co stanowi spadek z 65% w ubiegłym roku.

Zdaniem ekspertów te wyniki to dowód na optymizm wśród irlandzkich firm mimo trwających wyzwań gospodarczych.