Nowe przepisy mają działać na korzyść osób zatrudnionych w Irlandii.

Jeszcze w tym roku planowane jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących zasiłku chorobowego dla osób zatrudnionych w Irlandii.

Zasiłek chorobowy w Irlandii

Rządowy podpisał projekt przyznania wszystkim pracownikom prawa do płatnego zwolnienia chorobowego The Sick Leave Bill 2022. Ustawa zostanie teraz opublikowana i zacznie przechodzić przez wszystkie izby Oireachtas.

Do tej pory irlandzcy pracodawcy nie mieli obowiązku płacenia chorobowego swoim pracownikom. Mogli na niego liczyć jedynie niektórzy pracownicy z sektora prywatnego.

Zasiłek chorobowy jest wypłacany za pośrednictwem systemu opieki społecznej, ale podlega on opóźnieniom i różnym warunkom, w tym składkom na PRSI.

Jednak po wydarzeniach ostatnich dwóch lat zdecydowano się na wdrożenie nowych przepisów – pracownicy o niższym wynagrodzeniu przychodzili do pracy, mimo objawów zakażenia, z obawy o brak dochodów podczas zwolnienia chorobowego.

Nowe przepisy w Irlandii

Ustawowy system płatnych zasiłków chorobowych będzie wprowadzany stopniowo przez okres czterech lat. Po wdrożeniu nowych przepisów (prawdopodobnie we wrześniu br.) pracownikom będą przysługiwać trzy dni płatnego zasiłku chorobowego.

Kolejne etapy to:

  • do pięciu dni w 2024r.
  • do siedmiu dni w 2025r.
  • do dziesięciu dni w 2026r.

Ustawowy zasiłek chorobowy będzie wypłacany przez pracodawcę według stawki 70% wynagrodzenia pracownika, z zastrzeżeniem dziennego maksimum 110 euro.