Nowe przepisy w Irlandii mają działać na korzyść osób zatrudnionych.

Jeszcze w tym roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasiłku chorobowego dla osób zatrudnionych.

Zasiłek chorobowy

Rządowy plan przyznania wszystkim pracownikom prawa do płatnego zwolnienia chorobowego został właśnie zatwierdzony przez Komitet ds. Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia Oireachtas.

Komitet rekomenduje wprowadzenie nowych przepisów, aby wszyscy pracownicy zatrudnieni w różnych sektorach mogli liczyć na taką samą ochronę.

Do tej pory irlandzcy pracodawcy nie mieli obowiązku płacenia chorobowego swoim pracownikom. Mogli na niego liczyć jedynie niektórzy pracownicy z sektora prywatnego.

Zasiłek chorobowy jest wypłacany za pośrednictwem systemu opieki społecznej, ale podlega on opóźnieniom i różnym warunkom, w tym składkom na PRSI.

Jednak po wydarzeniach ostatnich dwóch lat zdecydowano się na wdrożenie nowych przepisów – pracownicy o niższym wynagrodzeniu przychodzili do pracy, mimo objawów zakażenia, z obawy o brak dochodów podczas zwolnienia chorobowego.

Nowe przepisy

Ustawowy system płatnych zasiłków chorobowych będzie wprowadzany stopniowo przez okres czterech lat:

  • trzy dni w roku w 2022r.
  • do pięciu dni w 2023r.
  • do siedmiu dni w 2024r.
  • do dziesięciu dni w 2025r.

Ustawowy zasiłek chorobowy będzie wypłacany przez pracodawcę według stawki 70% wynagrodzenia pracownika, z zastrzeżeniem dziennego maksimum 110 euro.

Komitet zaleca jednak możliwość zwolnienia firm z obowiązku wypłaty zasiłku chorobowego, jeśli właściciele mogą wykazać przed Sądem Pracy, że naprawdę nie stać ich na wypłatę zasiłku.