POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Rząd planuje wprowadzenie nowych przepisów odnośnie prawa do zasiłku chorobowego dla pracowników w Irlandii.

Zmiana przepisów wynika z doświadczeń obserwowanych w trakcie pandemii. Pracownicy o niższym wynagrodzeniu przychodzili do pracy, mimo objawów Covid-19, z obawy o brak dochodów podczas zwolnienia chorobowego.

Zasiłek chorobowy

Sprawą zajął się Wicepremier Leo Varadkar, który już pod koniec 2020 roku zapowiadał zmianę przepisów na korzyść pracowników.

Irlandzcy pracodawcy nie mają obowiązku płacenia pracownikom w okresie choroby. Mogą na niego liczyć jedynie niektórzy pracownicy z sektora prywatnego.

Zasiłek chorobowy jest więc wypłacany za pośrednictwem systemu opieki społecznej, ale podlega opóźnieniom i podlega warunkom, w tym składkom na PRSI.

Zwolnienie chorobowe

Od marca br. obowiązują zmiany dotyczące okresu oczekiwania na zasiłek Illness Benefit w Irlandii – został on skrócony z sześciu do trzech dni. Pracownicy zaczynają więc otrzymywać zasiłek od czwartego dnia zwolnienia chorobowego.

Teraz Leo Varadkar przedstawił nowy projekt, zgodnie z którym wszyscy pracownicy w Irlandii będą uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia podczas zwolnienia chorobowego. Nowy program ma być wprowadzany stopniowo w ciągu najbliższych czterech lat, aby dać pracodawcom czas na wcześniejsze zaplanowanie dodatkowych kosztów.

Nowe przepisy

W środę 9 czerwca rząd zatwierdził propozycję ustawy o zwolnieniu chorobowym Sick Leave Bill 2021. Zgodnie z ustawą od przyszłego roku pracownicy będą mieli prawo do trzech płatnych dni zwolnienia chorobowego rocznie, co wypełni lukę w oczekiwaniu na zasiłek chorobowy.

W 2023 roku wydłuży się to do pięciu dni, a w 2024 roku do siedmiu dni. Natomiast od 2025 roku pracownikom ma przysługiwać 10 płatnych dni zwolnienia chorobowego rocznie.

Proponuje się, by pracodawcy wypłacali 70% wysokości wynagrodzenia pracowników, co według rządu nie powinno dla nich stanowić nadmiernego obciążenia. Obowiązywać ma jednak dzienny próg w wysokości €110.

Aby skorzystać z programu, pracownik będzie musiał uzyskać zaświadczenie lekarskie i mieć przepracowanych dla swojego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy.