Zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii - nakaz zwrotu pieniędzy

Departament ds. Ochrony Socjalnej w Irlandii intensyfikuje działania w celu odzyskania nadpłaconych środków.

W obliczu rosnącej liczby przypadków nadpłat zasiłku dla bezrobotnych, irlandzki Departament ds. Ochrony Socjalnej zacieśnia swoje działania odzyskiwania środków.

Zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii

W związku z wykryciem znaczącej liczby nadpłaconych świadczeń Specjalnego Zasiłku dla Bezrobotnych (PUP), Departament Ochrony Socjalnej Irlandii zwiększa wysiłki mające na celu odzyskanie nienależnie wypłaconych środków.

Sekretarz generalny departamentu, John McKeon, poinformował, że do tej pory udało się odzyskać ponad 16 milionów euro.

Raport Kontrolera i Audytora Generalnego (C&AG) z ubiegłego roku wskazał, że departament planował odzyskać do 70 milionów euro od około 20,000 osób, które otrzymały PUP, będąc jednocześnie zatrudnionymi.

Obecnie, jednak, liczba odkrytych przypadków nadpłaty wzrosła do 60,000, jak poinformowano.

Kontrola zasiłków w Irlandii

W odpowiedzi na tę sytuację, powołano specjalną jednostkę do kontaktowania się z osobami, którym nakazuje się zwrot pieniędzy.

Poseł Fianna Fáil i członek Komisji ds. Rachunków Publicznych (PAC), Paul McAuliffe, wyraził swoje zdanie na antenie RTÉ’s Morning Ireland, sugerując, że całkowity koszt nadpłat może osiągnąć 200 milionów euro.

Jednakże, zaznaczył również, że „nie wszystkie z tych 50 lub 60,000 przypadków to koniecznie nadpłaty”, co oznacza, że faktyczna kwota może być niższa.

McAuliffe ostrzegł, że wielu z tych, którzy otrzymali nadpłaty, może nie korzystać ze świadczeń socjalnych aż do emerytury, co rodzi więc obawy o konieczność zapłaty wysokich rachunków w przyszłości.

Podczas dyskusji na temat nadpłat, McAuliffe podkreślił, że w przypadku, gdy środki zostały pobrane podczas zatrudnienia, „jest to oszustwo i powinno zostać zwrócone”.

Zaproponował też przyjęcie pragmatycznego podejścia do niewielkich nadpłat, które jego zdaniem „nie są warte ścigania”.