Zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii - zmiany już w przyszłym roku

Pracownicy w Irlandii, którzy stracą pracę, będą mogli otrzymywać zasiłki uzależnione od wysokości zarobków.

Pracownicy w Irlandii, którzy stracą pracę, będą mogli otrzymywać zasiłki uzależnione od wysokości zarobków.

Zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii

Zmieniona wersja istotnej reformy systemu opieki społecznej wprowadzi stopniowany system świadczeń mający wspierać pracowników, którzy nagle znajdą się bez pracy. Jednocześnie ma on zachęcać ich do powrotu do zatrudnienia.

W ramach trzystopniowego procesu bezrobotni pracownicy początkowo otrzymają 60% swoich poprzednich zarobków, ale nie więcej niż 450 euro tygodniowo przez pierwsze trzy miesiące od utraty zatrudnienia.

Pierwotnie proponowano, aby to świadczenie trwało sześć miesięcy. Jednak po rządowych rozmowach zdecydowano się skrócić okres świadczenia najwyższej kwoty do trzech miesięcy i stopniowo zmniejszać je przez kolejne miesiące.

Po pierwszych trzech miesiącach świadczenie zostanie obniżone do 55% zarobków, ale nie więcej niż 375 euro tygodniowo, utrzymując tę kwotę przez kolejne trzy miesiące.

Jeśli dana osoba nie znajdzie zatrudnienia, w ostatnich trzech miesiącach otrzyma 50% swoich zarobków, ale nie więcej niż 300 euro tygodniowo.

Jobseeker’s Allowance – zasiłek w Irlandii

Po zakończeniu dziewięciomiesięcznego okresu osoba ta będzie uprawniona jedynie do standardowego zasiłku Jobseeker’s Allowance, który teraz wynosi 220 euro (ta kwota ma wzrosnąć o 12 euro od stycznia).

Minister Ochrony Społecznej, Heather Humphreys, przedstawi teraz rządowi memorandum w sprawie planów zreformowanego systemu świadczeń dla osób bezrobotnych.

Minister Humphreys spodziewa się, że program nowego systemu zasiłków będzie gotowy do wprowadzenia już pod koniec przyszłego roku.