Zasiłek dla wszystkich pracowników w Irlandii – przepisy wchodzą w życie

O zatwierdzeniu nowych przepisów chroniących pracowników w Irlandii poinformowano już w lipcu br.

Zatwierdzona w lipcu br. ustawa Sick Leave Bill 2022 zacznie obowiązywać już od nowego roku. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pracowników.

Zasiłek chorobowy w Irlandii

Od 1 stycznia pracodawcy w Irlandii będą zobowiązani do płacenia swoim pracownikom za okresy nieobecności, które są spowodowane chorobą.

Do tej pory irlandzcy pracodawcy nie mieli obowiązku płacenia zasiłku chorobowego swoim pracownikom. Mogli na niego liczyć jedynie niektórzy pracownicy z sektora prywatnego.

Zasiłek chorobowy jest wypłacany za pośrednictwem systemu opieki społecznej, ale podlega on opóźnieniom i różnym warunkom, w tym składkom na PRSI.

Jednak po wydarzeniach ostatnich kilku lat zdecydowano się na wdrożenie nowych przepisów – pracownicy o niższym wynagrodzeniu przychodzili do pracy, mimo objawów zakażenia, z obawy o brak dochodów podczas zwolnienia chorobowego.

Nowe przepisy w Irlandii

Wypełnienie luki w oczekiwaniu na dostęp do zasiłku Illness Benefit zminimalizuje liczbę chorych pracowników zgłaszających się do pracy, jak twierdzi rząd.

Ustawowy system płatnych zasiłków chorobowych będzie wprowadzany stopniowo przez okres kolejnych czterech lat. Po wdrożeniu nowych przepisów wszystkim pracownikom w Irlandii będą przysługiwać trzy dni płatnego zasiłku chorobowego.

Kolejne etapy to:

  • do pięciu dni w 2024r.
  • do siedmiu dni w 2025r.
  • do dziesięciu dni w 2026r.

Ustawowy zasiłek chorobowy będzie wypłacany przez pracodawcę według stawki 70% wynagrodzenia pracownika, z zastrzeżeniem dziennego maksimum 110 euro.