Zasiłki socjalne i wsparcie dla dzieci w Irlandii - nowy plan

Obecnie życia w niedostatku doświadcza około 260 000 dzieci w Irlandii.

Rząd został wezwany do zwiększenia w nowym budżecie wydatków publicznych na zasiłki socjalne oraz do wprowadzenia znaczących środków wsparcia dla rodzin w Irlandii.

Programy socjalne w Irlandii

Sojusz na Rzecz Praw Dziecka (Children’s Rights Alliance) domaga się znacznych inwestycji w programach socjalnych, aby poprawić sytuację dzieci żyjących w ubóstwie.

W najnowszym Monitorze Ubóstwa Dzieci 2024 ostrzega się, że jeśli najbardziej potrzebujące dzieci zostaną zaniedbane, ich przyszłość jest zagrożona.

Tanya Ward, dyrektor generalna Sojuszu na Rzecz Praw Dziecka, podkreśla, ubóstwo uniemożliwia dzieciom osiągnięcie sukcesu w życiu.

Raport ten wskazuje, że w 2023 roku 260 773 dzieci doświadczyło „wymuszonej deprywacji”, co oznacza, że gospodarstwo domowe nie posiadało dwóch lub więcej z 11 tzw. elementów podstawowych.

Te dzieci mogą chodzić spać głodne lub nie mieć odpowiednich ubrań czy butów do szkoły. Są to dzieci i młodzież, które noszą największe ciężary ubóstwa wśród wszystkich grup wiekowych w kraju.

Wzrost kosztów życia w Irlandii

Ward zaznacza, że obecny poziom zasiłków socjalnych w Irlandii jest niewystarczający i nie nadąża za rosnącymi kosztami życia w ostatnich latach.

Jej zdaniem rząd nie zapewnił żadnego znaczącego wzrostu świadczeń socjalnych, a podwyżka o 2 euro tygodniowo „nie wystarczyła nawet na zakup 2-litrowej butelki mleka”.

W programie Morning Ireland w RTÉ, dyrektor generalna Children’s Rights Alliance powiedziała, że można wpłynąć na poprawę sytuacji ubóstwa w kraju.

Dodała też, iż dzieci „od najmłodszych lat” zauważają, gdy rodzice mają trudności finansowe, co ma dalsze negatywne skutki. „Nie radzą sobie w szkole, częściej rezygnują z nauki (…), są bardziej narażone na problemy mieszkaniowe i zdrowotne”.

W jej opinii koszty mieszkań są prawdopodobnie największym czynnikiem powodującym ubóstwo w Irlandii w chwili obecnej. Dodała, że koszty wynajmu oznaczają, iż wiele osób nie figuruje w statystykach, mimo że mają trudności finansowe.