Zasiłki socjalne w Irlandii - rząd podniesie stawki

Trwają ostatnie przygotowania do opublikowania nowego planu finansowego na 2023 rok w Irlandii.

Trwają ostatnie rozmowy dotyczące nowego planu finansowego na przyszły rok. Ogłoszenie Budżetu 2023 zaplanowano na 27 września.

Zasiłki socjalne w Irlandii

Wśród publicznych wydatków planuje się między innymi zmiany dla beneficjentów opieki socjalnej, jak wynika z wielu zapowiedzi ze strony przedstawicieli rządu.

Minister Finansów, Paschal Donohoe i Minister ds. Wydatków Publicznych, Michael McGrath, którzy są odpowiedzialni za plan finansowy, rozważają między innymi podwójną wypłatę wszystkich stawek socjalnych.

Środek ten byłby skierowany do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych, których najbardziej dotknęły gwałtownie rosnące koszty utrzymania.

Ministrowie sprawdzają, czy można wypłacić podwójną emeryturę państwową, zasiłek Jobseeker’s Allowance, zasiłek opiekuńczy i rentę inwalidzką, a także inne świadczenia socjalne.

Oczekuje się, że decyzja o podwójnych wypłatach świadczeń socjalnych zostanie ogłoszona wraz z decyzją o podwyżce tygodniowych świadczeń socjalnych.

Nowe stawki – zasiłki w Irlandii

Niektóre źródła twierdzą, że stawki podstawowych świadczeń socjalnych wzrosną o co najmniej 15 euro tygodniowo. Tymczasem dyrektor generalny Social Justice Ireland, dr Seán Healy, wzywa do podniesienia stawek zasiłków o 20 euro.

Jego zdaniem świadczenia socjalne powinny zapewniać odpowiednią siatkę bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę zwiększone koszty czynszu, energii, ogrzewania oraz żywności.