Zasiłki w Irlandii - osoby o niskich zarobkach stracą ochronę?

Ministerstwo dąży do wprowadzenia nowego systemu zasiłków dla bezrobotnych w Irlandii do końca 2023 roku.

Irlandzki Kongres Związków Zawodowych (ICTU) ostrzegł przed finansową pułapką dla części osób po wprowadzeniu nowego systemu świadczeń socjalnych.

Zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii

Ministerstwo ds. Ochrony Socjalnej w Irlandii planuje wdrożyć jeszcze w tym roku zreformowany system świadczeń dla osób bezrobotnych.

Zgodnie z nowym systemem poszczególne kwoty świadczenia mają zależeć od wysokości zarobków osoby wnioskującej o zasiłek oraz od długości okresu przebywania na rynku bezrobotnych:

Więcej: Reforma zasiłków dla bezrobotnych w Irlandii – podano szczegóły

Po zapoznaniu się z projektem ustawy, Irlandzki Kongres Związków Zawodowych wezwał rząd do wdrożenia nowej strategii socjalnej, która będzie wspierać pracowników pełnoetatowych posiadających luki w zatrudnieniu.

Ochrona pracowników

Według ICTU niektóre elementy proponowanych zmian mogą osłabić ochronę dochodów pracowników nisko opłacanych i pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.

Ważną kwestią jest także osłabienie ochrony przez pracowników pełniących obowiązki opiekuńcze, z których większość to kobiety, jak twierdzą członkowie ICTU.

Związki uważają, iż po wydarzeniach z ostatnich kilku lat należy „wzmocnić postrzępioną siatkę bezpieczeństwa socjalnego” w Irlandii i rząd nie powinien ignorować kilku zagrożeń wynikających z nowego systemu zasiłków.