Zbliżają się podwyżki płac w Irlandii - jest zapowiedź

Większość pracodawców w Irlandii przymierza się do zwiększenia wynagrodzeń swoim pracownikom.

Około 80% firm planuje zwiększenie wynagrodzeń swoich pracowników w 2024 roku, przewidując średnią podwyżkę płac o 3,8%.

Wynagrodzenie w Irlandii

Tak wynika z najnowszego raportu dotyczącego płac i zasobów ludzkich, przeprowadzonego corocznie przez grupę biznesową Ibec na próbie około 400 firm.

Podobny odsetek firm, czyli 84%, zdecydował się zwiększyć stawki podstawowych płac w bieżącym roku. Średni wzrost wynagrodzeń o 4,4% w 2023 roku był nieznacznie wyższy od prognozowanego wzrostu o 3,8% z poprzedniego roku, odzwierciedlając trwające naciski inflacyjne.

Maeve McElwee, Dyrektor ds. Relacji Pracodawców w Ibec, stwierdziła, że większość podwyżek wynagrodzeń jest zgodna z inflacją.

Jednak niektóre branże, takie jak gastronomia i handel detaliczny, wyróżniają się wyższymi niż przeciętne podwyżkami, co wynika z niedoborów siły roboczej i regulacji dotyczących minimalnego wynagrodzenia krajowego.

Podwyżka płac w Irlandii

Raport wskazuje na średnie wzrosty płac w sektorze gastronomii i handlu detalicznego odpowiednio o 5,9% i 5,3% w 2023 roku, z dalszymi przewidywanymi wzrostami w tym roku na poziomie około 6% i 5%.

Jednak w innych sektorach oczekiwania dotyczące wzrostów płac wydają się być bardziej umiarkowane, z uwagi na rosnące koszty prowadzenia działalności w przyszłości.

Dodatkowe obciążenia kosztowe dla firm wynikają z nowych i nadchodzących zmian prawnych, takich jak płatny urlop chorobowy, automatyczne uczestnictwo w funduszach emerytalnych i zwiększone uprawnienia związane z ochroną pracy.