POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI W IRLANDII ARTYKUŁ

Nieuczciwy pracodawca może się znaleźć w sądzie, jeśli łamie prawo pracy w Irlandii.

Tylko w tym roku przed sądem stanęło 83 nieuczciwych pracodawców. Specjalna niezależna komisja zbadała doniesienia pracowników o nieprzestrzeganiu prawa pracy w ich miejscu zatrudnienia.

Pracodawcy w Irlandii zobligowani są do przestrzegania prawa pracy i do wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań wobec zatrudnionych przez siebie osób. W przypadku, gdy pracodawca nie wywiązuje się z ich przestrzegania, pracownik może złożyć skargę do komisji WRC – Workplace Relations Commission.

Pracownicy WRC sprawdzają każdy zgłoszony przypadek i w niektórych przypadkach sprawa może nawet trafić do sądu. Jednak większość spraw kończy się ugodą pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pomoc komisji Workplace Relations Commission jest bezpłatna i skorzystać z niej może każdy pracownik, który nie może dojść do porozumienia ze swoim pracodawcą odnośnie przestrzegania swoich praw.

Najwięcej przypadków dotyczy braku zarejestrowania pracownika w Tax Office. Dużo spraw wynika z nieprzestrzegania prawa do płatnego urlopu, niewypłacania pełnego wynagrodzenia bądź nieprzestrzegania wymogu wypłacania obowiązującej stawki minimalnej. Nie brakuje także zgłoszeń odnośnie przekraczania maksymalnej liczby nadgodzin i niewypłacania stawki nadgodzin.