POLONIA IRLANDIA

Ministerstwo Opieki Społecznej poinformowało o ważnej poprawce do obowiązujących w Irlandii przepisów.

Pod naciskiem opinii społecznej Taoiseach Micheál Martin zlecił wyjaśnienie procesu wstrzymywania zasiłków socjalnych dla osób, które wyjeżdżają z Irlandii w celach turystycznych.

Kontrowersyjne praktyki zaczęto stosować na początku miesiąca, a w ostatnim czasie sprawa została nagłośniona przez media w Irlandii.

Departament Opieki Społecznej potwierdził wstrzymywanie zasiłków:

Więcej: Kontrole w Irlandii – Mieszkańcy tracą zasiłki socjalne

Okazało się, że w sumie do tej pory wstrzymanych zostało już ok. 2.500 zasiłków, z czego większość dotyczyła osób, które na stałe wyjechały z Irlandii. Do ponownego rozpatrzenia jest 85 spraw, a osoby te mogą spodziewać się przywrócenia zasiłku i wyrównania zaległych płatności.

Stanie się tak za sprawą poprawki do istniejących przepisów, którą w środę wieczorem ogłosiła Minister ds. Opieki Społecznej Heather Humphreys. Poinformowała ona, że świadczenia Pandemic Unemployment Payment oraz Jobseeker’s Allowance nie będą wstrzymywane tym osobom, które opuszczą Irlandię w celach turystycznych do jednego z państw znajdujących się na „zielonej liście”.

Dodatkowo, świadczenia te nie będą wstrzymywane również w przypadku, gdy osoba na PUP lub JA poleci do jednego z państw, które nie znajdują się na „zielonej liście”.

Jednak świadczeniobiorca ma obowiązek zgłosić wcześniej taki wyjazd w swoim lokalnym biurze Intreo, a podróż powinna wynikać z ważnych przyczyn jak strata bliskiej osoby czy względy zdrowotne.

Sprawą pozyskiwania informacji od podróżnych interesuje się Wydział Ochrony Danych Osobowych. Ministerstwo ds. Opieki Społecznej ma przedstawić swój raport na ten temat.