POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Ekonomiści przewidują trudny okres dla osób poszukujących pracy w Irlandii.

Obecnie ponad 500.000 osób w Irlandii otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, poszukujących pracy bądź Covid-19 Pandemic Unemployment Payment (PUP) – jak wynika z danych CSO.

Liczba ogłoszeń dla osób poszukujących pracy maleje od wielu tygodni. Mimo zniesienia obostrzeń (lockdown) wiele firm zmuszonych było ogłosić upadłość.

Ekonomiści twierdzą, że obecnie rynek pracy w Irlandii przypomina ten na przełomie 2016/2017. Przewidują też trudny okres dla osób poszukujących pracy.

Trudności na rynku zatrudnienia zasygnalizowała też Minister Opieki Społecznej Heather Humphreys. Zaapelowała ona do osób pobierających Pandemic Unemployment Payment, by „naprawdę szukali pracy”.

Zasiłek Covid-19 PUP został wprowadzony tymczasowo dla osób, które z powodu pandemii Covid-19 straciły zatrudnienie. Większość z nich czekała na zniesienie obostrzeń i powrót do pracy.

Niestety w wielu przypadkach okazało się, że z powodu pandemii zredukowano liczbę pracowników bądź firma przeszła w stan likwidacji.

Pod koniec lipca rząd zapowiedział stopniowe wygaszanie zasiłku PUP:

Więcej: Zasiłek Covid-19 PUP w Irlandii przedłużony do kwietnia 2021 roku

Wygaszanie wiąże się z różnymi kwotami świadczenia w poszczególnych etapach jego likwidacji. Osoby pobierające PUP mają więc tylko kilka miesięcy na znalezienie pracy, zanim ich płatność zostanie zmniejszona do normalnej stawki Jobseeker’s Allowance (dla osób poszukujących pracy).