POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI W IRLANDII

Rząd w Irlandii ma przedstawić w tym tygodniu nowe regulacje dla tysięcy pracowników.

W tym tygodniu ma zostać przedstawione nowe prawo regulujące zatrudnienie w ramach tzw. „zero-hour contract”.

W maju 2017 roku rząd w Irlandii przyjął projekt ustawy dotyczący zatrudniania na tzw. „umowach śmieciowych”. Nowe przepisy mają chronić osoby zatrudnione w tym systemie.

Jest to obecnie najpopularniejsza forma zatrudniania pracowników o najniższych zarobkach. Polega ona na tym, że pracodawca dzwoni do pracownika tylko wtedy, jeśli go potrzebuje do pracy w danym dniu. Wypłaca mu wynagrodzenia jedynie za przepracowany czas. Nie są wypłacane nadgodziny, dojazdy do pracy, chorobowe itd.

Podpisując taką umowę, pracownik zgadza się, by zawarta w umowie liczba godzin nie była gwarantowana. Jednak praca w takim systemie oznacza niepewność i stres związany z zarobkami oraz brak stabilizacji finansowej. Osoby zatrudnione na „zero-hours contract” mają też trudności w uzyskaniu kredytu w banku.

Jest to szara strefa, która nie podlega kontroli związków zawodowych i w efekcie wykorzystuje się pracowników. Szczegóły nowych regulacji zostaną opublikowane w ciągu najbliższych kilku dni. Najprawdopodobniej ustawa zawierać będzie następujące punkty:

  • Będzie można zatrudniać osoby na „zero–hour contract” tylko na krótki czas lub na nagłe zastępstwo
  • Pracownik wezwany do pracy, a następnie odesłany do domu będzie uprawniony do kompensaty w wysokości 3 godzin pracy za stawkę trzykrotnie wyższą od Minimum Wage
  • Pracodawca będzie zobowiązany podpisać kontrakt z pracownikiem w ciągu 5 dni od rozpoczęcia jego zatrudnienia