Zmiany w płatnościach pensji dla tysięcy osób w Irlandii

Nowe przepisy mają zakończyć nieetyczne zachowanie pracodawców w Irlandii i przyczynić się do wzrostu zarobków pracowników.

Ustawa Payment of Wages (Tips and Gratuities) Act 2022 zacznie obowiązywać jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Nowe przepisy mają chronić pracowników sektora usługowego w Irlandii.

Ochrona pracowników

Nowe prawo, które zacznie obowiązywać od 1 grudnia, ma zakończyć nieetyczne zachowanie pracodawców i przyczynić się do wzrostu zarobków pracowników.

Przepisy uniemożliwią pracodawcom korzystanie z napiwków lub gratyfikacji w celu wyrównania płacy podstawowej. Wprowadzą też przejrzystość w zakresie podziału napiwków i opłat za usługi.

Pracodawcy będą musieli jasno określić, dokąd trafiają pieniądze, jeśli 100% napiwku nie trafi bezpośrednio do pracowników.

Nowe prawo w Irlandii

Nie będą też mogli określać obowiązkowej opłaty nakładanej na klientów jako „opłaty za usługę”, chyba że płatności te będą traktowane przez pracodawcę w taki sam sposób, jak elektroniczne napiwki lub gratyfikacje.

Główne sektory, do których będzie miała zastosowanie ustawa to turystyka, hotelarstwo, fryzjerstwo, taksówki i usługi dostawcze.

Pracodawcy będą zobowiązani do umieszczenia informacji, w jaki sposób napiwki, gratyfikacje i obowiązkowe opłaty są dzielone lub rozdzielane wśród pracowników.

Pracodawca, który naruszy obowiązki związane z umieszczeniem tych informacji, będzie winny wykroczenia i zostanie skazany na karę grzywny do maksymalnej kwoty 2500 euro.