Zmiany w przepisach drogowych w Irlandii - to trzeba wiedzieć

Rząd wprowadza istotne zmiany dotyczące limitów prędkości i bezpieczeństwa na drogach w Irlandii.

Irlandzki rząd podjął znaczące kroki mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Te działania, które wejdą w życie w 2024 roku, obejmują zmiany w limitach prędkości i inne, nowe środki.

Limity prędkości w Irlandii

Minister Stanu ds. Bezpieczeństwa Drogowego, Jack Chambers, zapowiedział, że domyślny limit prędkości na drogach krajowych drugorzędnych zostanie obniżony ze 100 km/h do 80 km/h, a na sieci dróg lokalnych i wiejskich z 80 km/h do 60 km/h.

W obszarach miejskich, takich jak osiedla mieszkaniowe i centra miast, limit prędkości zostanie zmniejszony do 30 km/h, natomiast na głównych drogach dojazdowych i trasach promienistych wokół miast – do 50 km/h.

Te zmiany stanowią najważniejszą zmianę limitów prędkości na irlandzkich drogach od prawie dwóch dekad i są odpowiedzią na alarmujący wzrost liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

W grudniu poinformowano też, iż nowa legislacja pozwoli na nałożenie wielokrotnych punktów karnych podczas jednego zatrzymania, gdy wykryto więcej niż jedno wykroczenie. To oznacza, że kierowcy, którzy łamią przepisy, będą surowiej karani.

Prawo jazdy w Irlandii

Minister Chambers zapowiada także przeprowadzenie oczekiwanej od dawna reformy dla kierowców uczących się (Lerner drivers).

W nowym roku minister planuje zająć się problemem osób odnawiających swoje tymczasowe prawa jazdy co dwa lata, które nigdy nie przystępują do egzaminu.

Reformy te będą wymagały od kierowców uczących się zdawania testu za każdym razem, gdy będą próbować odnowić swoje pozwolenie.

Minister jest świadomy, że niektórzy młodzi kierowcy czekają długo na zdanie egzaminów. Planuje on usunąć zatory tak, aby do połowy 2024 roku standardowy czas oczekiwania na test wynosił 10 tygodni.

Czytaj też: Ważne zmiany dla kierowców w Irlandii