Zmiany w wypłatach zasiłków i świadczeń socjalnych w Irlandii

Wszyscy zainteresowani są zachęcani do wcześniejszego zapoznania się z nowymi procedurami i terminami, aby zapewnić płynność w otrzymywaniu przysługujących im świadczeń.

W związku z nadchodzącym dniem ustawowo wolnym od pracy, który przypada w poniedziałek 6 maja, odbiorcy świadczeń socjalnych oraz zasiłku na dziecko powinni spodziewać się zmian w terminach wypłat.

Wypłaty świadczeń socjalnych

Wszystkie banki i poczty będą tego dnia zamknięte, co oznacza, że planowane wypłaty zostaną przyspieszone. Świadczenia socjalne będą przelane już w piątek 3 maja lub sobotę 4 maja.

Podobnie, zasiłek na dziecko (Child Benefit), który zwykle jest wypłacany w pierwszy wtorek miesiąca, ze względu na dzień wolny od pracy zostanie również wypłacony wcześniej.

Dodatkowo, od 1 maja bieżącego roku zasiłek na dziecko będzie wypłacany dla pełnoetatowych studentów, którzy ukończyli 18 lat, aż do ich 19. urodzin.

Zmiana ta, ogłoszona w Budżecie 2024, została przyspieszona o kilka miesięcy. Wcześniej zmiany dotyczące Child Benefit ustalono na wrzesień.

Child Benefit – zasiłek rodzinny

Minister Ochrony Społecznej, Heather Humphreys, podkreśliła, że dzieci zaczynają edukację szkolną nieco później, co sprawia, że wielu z nich w wieku 18 lat nadal uczęszcza do szkoły średniej w pełnym wymiarze godzin.

Przyspieszenie daty wdrożenia nowych przepisów oznacza dodatkowy koszt szacowany na 21,6 miliona euro, co podnosi całkowity koszt nowych płatności do 43,2 miliona euro w 2024 roku.

Rodzice dzieci, które osiągnęły 18 lat i kontynuują edukację, muszą potwierdzić fakt uczęszczania na pełnoetatowe studia i złożyć odpowiedni wniosek, aby kontynuować otrzymywanie zasiłku.

W związku z tym wszyscy zainteresowani są zachęcani do wcześniejszego zapoznania się z nowymi procedurami i terminami, aby zapewnić płynność w otrzymywaniu przysługujących świadczeń.

Minister Heather Humphreys wyraziła zadowolenie z możliwości wcześniejszego wprowadzenia korzystnych zmian i podkreśliła ich znaczenie dla wsparcia młodzieży w kluczowym momencie edukacyjnym.

Rząd szacuje, że około 60 000 dzieci rocznie skorzysta z wprowadzonych zmian w zasiłku Child Benefit w Irlandii.