POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Potwierdzone zostały dokładne daty wypłat świadczeń socjalnych w okresie świątecznym i noworocznym w Irlandii.

To już oficjalne – wypłaty niektórych świadczeń socjalnych w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku ulegną zmianie. Departament Opieki Społecznej w Irlandii potwierdza daty wypłat dla osób uprawnionych do pobierania świadczeń socjalnych.

Wypłaty tygodniowych świadczeń w okresie świątecznym

Wypłaty zasiłków i innych świadczeń socjalnych rozpoczną się w tygodniu od poniedziałku 17 grudnia 2018. Wtedy też wypłacona zostanie z góry należność za okres kolejnego tygodnia. Dotyczy to wypłat na poczcie, poprzez czek oraz na konto bankowe.

Wypłaty tygodniowych świadczeń w okresie noworocznym

Wypłaty świadczeń socjalnych, które przypadają na dzień 31 grudnia 2018 będą wypłacane na konto 28 grudnia 2018, a na poczcie do odbioru 31 grudnia 2018. Natomiast należności świadczeń, które przypadają na 1 stycznia 2019, będą wypłacane na konto i na poczcie w dniu 31 grudnia 2018.

Powrót do stałych schematów wypłat rozpocznie się z dniem 2 stycznia 2019 roku.

Wypłaty miesięcznych świadczeń w okresie świątecznym i noworocznym

Płatności przypadające na dzień 25 grudnia i 26 grudnia 2018 odbędą się 21 grudnia – zarówno na poczcie, jak i bezpośrednio na konto bankowe.

Płatności przypadające na dzień 27 grudnia 2018 odbędą się 24 grudnia – zarówno na poczcie, jak i bezpośrednio na konto bankowe.

Płatności przypadające na dzień 28 grudnia i 31 grudnia 2018 odbędą się 28 grudnia – zarówno na poczcie, jak i bezpośrednio na konto bankowe.

Płatności przypadające na dzień 1 stycznia 2019 odbędą się 31 grudnia 2018 – zarówno na poczcie, jak i bezpośrednio na konto bankowe (Dotyczy to również Child Benefit).

Wyjątki

Osoby pobierające świadczenia Maternity Benefit, Adoptive Benefit oraz Health and Safety Benefit otrzymają płatność z góry w dniu 21 grudnia 2018.

Osoby pobierające Illness Benefit proszone są o przesyłanie certyfikatów MED1 w okresie świątecznym i noworocznym.

Powrót do stałych schematów wypłat rozpocznie się z dniem 8 stycznia 2019 roku.