Znaczące inwestycje sieci sklepów Penneys w Irlandii

Właściciel irlandzkiej sieci sklepów Penneys odnotowuje znaczący wzrost zysków.

Associated British Foods (ABF) ogłosił pozytywne wyniki finansowe, które pokazują nie tylko wzrost zysków, ale także strategiczne inwestycje w rozwój i zrównoważoną produkcję sieci sklepów Penneys.

Sieć sklepów Primark/Penneys

ABF, właściciel Primark/Penneys, wskazuje na silną sprzedaż oraz optymistyczne prognozy na przyszłość, zarówno w segmencie modowym, jak i żywnościowym. Firma zgłosiła zysk przed opodatkowaniem w wysokości 881 milionów funtów za pierwsze półrocze, co oznacza wzrost o 37%.

Przychody firmy wzrosły do 9,734 miliardów funtów, co stanowi poprawę o 2% rok do roku, a zysk operacyjny grupy wzrósł o 40%, osiągając 931 milionów funtów. Poprawa marży jest widoczna właśnie w segmencie modowym Primark/Penneys, jak i w operacjach żywnościowych.

Inwestycje i rozwój

ABF kontynuuje swoje inicjatywy strategiczne, inwestując 571 milionów funtów w poprawę zdolności produkcyjnych i zrównoważony rozwój. Oczekuje się, że inwestycje te przyczynią się do dalszej poprawy wyników w drugiej połowie bieżącego roku.

Firma przewiduje też „znaczący wzrost” rentowności w całym roku finansowym, co jest poparte zarówno otwarciem nowych sklepów Primark, jak i umiarkowanym wzrostem sprzedaży.

Rynki sprzedaży

Primark, działający w Irlandii jako Penneys, doświadczył tylko „zadowalającej” działalności ze względu na ciepłą pogodę, która ograniczyła sprzedaż przedświąteczną. Mimo to firma spodziewa się poprawy w drugiej połowie roku dzięki otwarciu nowych sklepów i wzrostowi sprzedaży. ABF również wskazało na poprawę w swojej działalności spożywczej, która obejmuje znane marki takie jak Twinings czy Kingsmill.

Perspektywy i wyzwania

CEO ABF, George Weston, podkreślił korzyści płynące z „przywrócenia normalności” w łańcuchach dostaw i na rynkach. Firma jest również ostrożna, biorąc pod uwagę „miękkie” środowisko konsumenckie, co może wpłynąć na przyszłe wyniki. ABF jest jednak dobrze przygotowane do dalszego dostarczania dobrych wyników dla akcjonariuszy, mimo niepewności związanych z ryzykiem geopolitycznym i presją kosztów życia.