Zniżki na rachunkach w Irlandii - podano kwotę

O zniżkach poinformowała Komisja Regulacji Energetyki w Irlandii.

Gospodarstwa domowe otrzymają wkrótce zniżki na swoich rachunkach za energię elektryczną, jak zapowiada Komisja Regulacji Energetyki w Irlandii (CRU).

Rachunki za prąd

Plan obniżenia kosztów rachunków za prąd poprzez zmniejszenie opłaty Public Service Obligation (PSO) został przedstawiony już w zeszłym roku.

PSO jest opłatą pobieraną od wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Irlandii, która wspiera wytwarzanie energii elektrycznej ze zrównoważonych, odnawialnych i lokalnych źródeł.

Między opłatą PSO a hurtową ceną energii elektrycznej istnieje odwrotna zależność. W przypadku niższych hurtowych cen energii elektrycznej (ze względu na niższe ceny gazu), wytwórcy energii odnawialnej, którzy nie wymagają gazu, wymagają większego wsparcia w dostarczaniu energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Obecnie ceny hurtowe energii elektrycznej są wysokie ze względu na wyższe ceny gazu, co oznacza, że wytwórcy energii odnawialnej uzyskują większe przychody za energię elektryczną, którą sprzedają na rynku hurtowym, jak informuje CRU.

Zwrot pieniędzy

Prywatni odbiorcy energii elektrycznej otrzymają zniżkę na rachunkach w wysokości 89,10 euro, która wypłacana będzie w ratach w okresie od marca do września br.

Miesięczna płatność z tytułu PSO w wysokości 12,73 euro będzie pojawiać się jako pojedyncza pozycja rozliczeniowa na rachunku każdego klienta. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań, jak informuje CRU.

Więcej: cru.ie