Zwiększone kontrole w Irlandii - rośnie liczba spraw w sądzie

W kolejnych miesiącach przewiduje się zaostrzone egzekwowanie tych opłat w Irlandii.

W ostatnim czasie irlandzki system medialny zmaga się z rosnącym problemem uchylania się od płacenia opłat abonamentowych (TV Licence).

Abonament telewizyjny – TV Licence

Codziennie około 60 osób staje przed sądem za brak uiszczonego abonamentu, co rzuca światło na zwiększającą się presję na publiczną służbę nadawczą i organy egzekucyjne.

W ubiegłym roku, po wybuchu skandalu związanego z płatnościami w RTÉ, liczba osób wezwanych do sądu wzrosła o 33% miesięcznie.

Analiza danych ujawnia, że w ciągu jednego roku złożono ponad 13 000 wniosków o wezwanie do sądów rejonowych za niepłacenie opłaty w wysokości 160 euro.

Sytuacja ta skłoniła An Post, statutowego agenta ściągającego opłaty TV Licence, do intensyfikacji działań mających na celu promowanie uiszczenia opłaty, w tym poprzez przypomnienia i wizyty domowe.

Niemniej jednak, kontynuowany spadek sprzedaży TV Licence o 13% w ostatnim roku, skutkujący stratą dochodów prawie 20 mln euro, podkreśla potrzebę znalezienia trwałego rozwiązania.

Media w Irlandii

W kontekście tych wyzwań, wicepremier Micheál Martin zasygnalizował, że abonament radiowo-telewizyjny pozostanie elementem systemu finansowania mediów „jeszcze przez jakiś czas”.

Jednakże, równoczesne doniesienia o preferencjach premiera Leo Varadkara, dotyczące bezpośredniego finansowania RTÉ z budżetu państwa, wskazują na możliwe przyszłe zmiany.

Obawy dotyczące pełnego finansowania z budżetu, jak wskazuje Micheál Martin, odnoszą się do ogromnych wyzwań finansowych, z jakimi boryka się obecnie skarb państwa, zwłaszcza w obszarach takich jak edukacja i zdrowie.

Minister Mediów Catherine Martin podkreśla, że decyzja w sprawie przyszłości finansowania RTÉ, oczekiwana przed latem, będzie wymagała gruntownej analizy.