POLONIA IRLANDIA

Minister Sprawiedliwości proponuje zwiększenie uprawnień dla funkcjonariuszy Gardy w Irlandii.

Minister Sprawiedliwości, Heather Humphreys, planuje wprowadzenie szeregu reform w związku z przeciwdziałaniem przestępczości w Irlandii. Proponuje między innymi zwiększenie uprawnień dla funkcjonariuszy Gardy.

Nowe przepisy

Według nowych przepisów osoby podejrzewane o popełnienie przestępstwa będą zmuszone do udostępnienia haseł do telefonów, komputerów i innych urządzeń podczas wykonywania nakazu przeszukania.

Osoba, która odmówi podania hasła, a jest podejrzewana o popełnienie przestępstwa i próbuje utrudniać dochodzenie w sprawie tego przestępstwa, może zostać skazana na karę więzienia i grzywnę.

Zapowiedź nowych przepisów wynika z faktu, że coraz więcej działalności przestępczej przenosi się do internetu – za pośrednictwem telefonów, komputerów i innych urządzeń elektronicznych, chronionych hasłami.

Inne reformy obejmują też m.in. wprowadzenie wymogu sporządzania przez funkcjonariuszy pisemnych notatek w każdym przypadku zatrzymania i przeszukania danej osoby.

Nowe uprawnienia Gardy

Zgodnie z nową ustawą, funkcjonariusze Gardy będą mieli też prawo do aresztowania i przetrzymywania osoby, dopóki nazwisko i inne dane dotyczące jej tożsamości nie zostaną potwierdzone jako autentyczne.

Funkcjonariusze Gardy otrzymają także nowe uprawnienia do zatrzymywania i przeszukiwania przypadkowych pojazdów, gdy prowadzone będą sprawy dotyczące uprowadzenia dzieci lub handlu ludźmi.