Zwrot pieniędzy dla pasażerów w Irlandii - tysiące skarg

Pasażerowie w Irlandii wygrali tysiące euro odszkodowania od linii lotniczych.

Pasażerowie linii lotniczych w Irlandii otrzymali w zeszłym roku prawie 350 000 euro odszkodowania i zwrotu pieniędzy.

Linie lotnicze

Do organu regulacyjnego lotnictwa (Commission of Aviation Regulation) wpłynęły w sumie 3152 sprawy, a ponad 1600 z nich dotyczyło odwołanych lotów.

Prawie 1400 skarg dotyczyło dużych opóźnień lotów, a 144 skargi pochodziły od pasażerów, którym odmówiono wejścia na pokład samolotu. Najmniejsza liczba skarg dotyczyła sporów z liniami lotniczymi w sprawie obniżenia lub podwyższenia klasy lotów.

Najwięcej wniosków o odszkodowanie i zwrot pieniędzy dotyczyło linii lotniczych Ryanair i Aer Lingus. Jednak komentatorzy wskazują, że wynika to z faktu, iż te dwie linie obsługują najwięcej lotów z Irlandii.

Zwrot pieniędzy

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, pasażerowie mają prawo wystąpić o odszkodowanie za zakłócenia podróży z powodu opóźnienia, odwołania lotu lub odmowę wejścia na pokład samolotu.

Loty z Irlandii, które podlegają tym przepisom, są rozpatrywane w Irlandii, jednak loty do Irlandii muszą być rozpatrywane przez państwo członkowskie, w którym znajduje się lotnisko, na którym doszło do zakłócenia podróży.

Informacje o prawach pasażerów i procedurach składania skarg dotyczących problemów z linią lotniczą, są dostępne na stronie internetowej www.flightrights.ie