POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Rząd zobowiązał się do zreformowania prawa, aby bardziej odzwierciedlało nowoczesne społeczeństwo w Irlandii.

Już niedługo ma się zmienić nocne życie w Irlandii – jak zapowiada portal Extra.ie. Rząd planuje zreformowanie prawa, aby bardziej odzwierciedlało nowoczesne społeczeństwo.

Życie nocne w Irlandii

Minister Sprawiedliwości, Helen McEntee, potwierdziła, że trwają prace nad uchwaleniem przepisów dotyczących licencjonowania alkoholu, które „odzwierciedlają zmieniające się oczekiwania i styl życia w Irlandii XXI wieku”.

Nad zmianami dotyczącymi życia nocnego w Irlandii dyskutowano już w 2019 roku. Wtedy to ówczesny Taoiseach Leo Varadkar twierdził, że przepisy licencyjne są archaiczne i należy je zmienić.

Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie puby muszą być zamykane o 23:30 od poniedziałku do czwartku, w piątek i sobotę o 00:30 i o 23:00 w niedziele.

Kluby nocne i działające do późna bary mogą pozostać otwarte tylko do 02:30 w nocy, jeśli uzyskają specjalne pozwolenie (SEO) z lokalnego sądu okręgowego.

Kluby nocne w Irlandii

Zgodnie z nowymi przepisami kluby nocne w Irlandii będą działać w innych godzinach niż puby i nocne bary i będą musiały ubiegać się o specjalne zezwolenie na prowadzenie działalności.

Dzięki zmianie przepisów wszystkie kluby nocne będą zamykane dopiero o godzinie 06:00 rano, a istniejący system licencjonowania zostanie zastąpiony roczną licencją klubu nocnego.

Szczegóły nowych przepisów licencyjnych zostaną opublikowane przez Minister Sprawiedliwości, Helen McEntee, już w ciągu najbliższych tygodni, a projekt ustawy zostanie przedłożony przez Oireachtas jeszcze przed letnią przerwą.