Jak wynika z danych HSE ponad 210.000 osób straciło szansę na otrzymanie karty medycznej w Irlandii.

Niedawno pisaliśmy o kontrolach dochodów osób posiadających karty medyczne (Medical Card) w Irlandii.

W wyniku kontroli tysiące osób może stracić swoje karty medyczne – więcej: Ponad 32.000 osób straci karty medyczne w Irlandii.

Teraz przedstawiono raport HSE, z którego wynika, że od 2016 roku ponad 210.000 osób straciło szansę na uzyskanie karty medycznej zwalniającej z opłat usług medycznych w Irlandii – Medical Card oraz GP Visit Card.

Powodem odrzucenia wniosków jest brak dostarczenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym czasie. W tym roku odrzucono już z tego powodu 18.894 wnioski. W 2018 roku było 64.817 takich przypadków. Od 2016 roku odrzucono w sumie 210.600 wniosków.

Sytuacja dotyczy osób, które wnioskowały o kartę medyczną Medical Card i GP Visit Card po raz pierwszy, a także osób, które wnioskowały o przedłużenie ważności kart.

Inną sprawą jest fakt, że są sytuacje, kiedy wnioskujący wysyłają wymagane dokumenty, a kilka tygodni później dowiadują się, że dokumenty “nie zostały dostarczone”. A to wzbudza wątpliwości czy system działa poprawnie.