Aresztowano sprawców pobicia 14-latka w Irlandii

Napaść na nastolatka w Irlandii została uznana jako „motywowana nienawiścią”.

Funkcjonariusze Gardy aresztowali w piątek pięć osób w związku z napaścią na 14-letniego ucznia w Irlandii.

Śledztwo Gardy

Wszyscy zatrzymani to osoby niepełnoletnie płci męskiej, jak poinformowano. Nastolatkowie zostali przesłuchani przez wyspecjalizowanych funkcjonariuszy, zgodnie z sekcją 4 ustawy o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych na posterunkach Gardy w regionie Meath.

Atak w Navan w poniedziałek po południu został sfilmowany i opublikowany w mediach społecznościowych. Funkcjonariusze Gardy uznali tę napaść za przestępstwo motywowane nienawiścią.

Atak ten zostanie zarejestrowany w systemie PULSE jako przestępstwo związane z wiekiem, niepełnosprawnością, rasą, kolorem skóry, narodowością, pochodzeniem etnicznym, religią, orientacją seksualną lub płcią ofiary.

Apel Gardy

Funkcjonariusze Gardy ponownie zaapelowali również, aby nagranie z ataku, które zostało rozpowszechnione w mediach społecznościowych, nie było już udostępniane.

Do apelu dołączyli przedstawiciele rządu, którzy stwierdzili, że przesyłanie filmu także jest aktem przemocy wobec poszkodowanego 14-latka. Skrytykowali przy tym osoby postronne, które nie interweniowały, lecz biernie przyglądały się tej napaści.

Z całej Irlandii spływają słowa wsparcia dla chłopca i jego rodziny. Członkowie rodziny 14-latka wzywają każdego, kto ma informacje na temat ataku, do skontaktowania się z przedstawicielami Gardy.