Bank w Irlandii ostrzega swoich klientów - można stracić środki

Irlandzki regulator ds. komunikacji, Comreg, podjął działania w celu zwalczania rosnącej fali oszustw.

Bank of Ireland oraz irlandzki regulator ds. komunikacji, Comreg, podjęły działania w celu zwalczania rosnącej fali oszustw komunikacyjnych i inwestycyjnych.

Oszustwa w Irlandii

Wzrost liczby oszustw oraz złożoność wykorzystywanych metod stanowią coraz większe wyzwanie dla społeczeństwa, zmuszając instytucje do podejmowania skutecznych działań na rzecz ochrony konsumentów.

Bank od Ireland wysłał ostrzeżenia do ponad miliona klientów, informując ich o narastającym ryzyku oszustw inwestycyjnych.

Skopiowane strony internetowe i profesjonalne broszury wykorzystywane przez przestępców stwarzają złudne wrażenie autentyczności, podkreślając konieczność ostrożności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Bank wydał swoim klientom porady, ostrzegając przed sygnałami ostrzegawczymi związanymi z oszustwami inwestycyjnymi oraz krokami, jakie można podjąć, aby zabezpieczyć swoje finanse przed próbami oszustwa.

Nowa kampania w Irlandii

Natomiast irlandzki regulator ds. komunikacji, Comreg, ogłosił plan wprowadzenia nowych środków mających na celu zwalczanie „plagi” oszustw komunikacyjnych.

Szacuje się, że każdego dnia w Irlandii dochodzi do 161 000 oszukańczych połączeń i 129 000 oszukańczych wiadomości tekstowych, co skutkuje stratami rzędu 300 milionów euro rocznie.

Wprowadzane interwencje, takie jak blokada oszukańczych numerów telefonów mają na celu minimalizowanie negatywnych skutków dla społeczeństwa oraz poprawę zaufania do platform komunikacyjnych.

Wprowadzona zostanie m.in. nowa lista „chronionych numerów”, gdzie numery telefonów, które nie zostały udostępnione operatorom lub firmom, nie będą mogły być używane do wykonywania połączeń.

Comreg wprowadzi listę numerów telefonów, które nigdy nie są używane do wychodzących połączeń, w szczególności celując w numery telefonów, które ludzie mogą używać do kontaktowania się z bankami i innymi instytucjami finansowymi, ale które nigdy nie są używane do prywatnych rozmów telefonicznych.

Połączenia z międzynarodowych sieci – które wyświetlają irlandzki numer – również będą blokowane, chyba że dzwoniący jest autentyczną osobą i wiadomo, że przebywa za granicą.