Bat na kierowców w Irlandii - nowe narzędzie Gardy

Funkcjonariuszom Gardy zarzuca się „słabe egzekwowanie” kar za wykroczenia na drogach w Irlandii.

Użytkownicy dróg w Irlandii będą niedługo wspierać karanie piratów drogowych, jak wynika z planów Komitetu Sprawiedliwości Oireachtas.

Kierowcy w Irlandii

Do irlandzkiego rządu przedłożono raport Komisji, w którym zawarto zalecenia w sprawie egzekwowania kar za wykroczenia drogowe.

Funkcjonariuszom Gardy zarzuca się „słabe egzekwowanie” kar za wykroczenia, co ma wpływ na innych użytkowników dróg, w szczególności rodziców z dziećmi, osoby z trudnościami w poruszaniu się czy osoby niewidome i niedowidzące.

Jednym z zaleceń Komisji jest stworzenie w jak najszybszym czasie portalu internetowego Gardy, na którym mieszkańcy będą mogli umieszczać nagrania z wykroczeń drogowych, których byli świadkami.

Zgodnie z pomysłem członkowie An Garda Síochána będą mogli analizować materiał z wideorejestratorów czy telefonów i decydować, czy istnieją wystarczające dowody do egzekwowania kar.

Ze wstępnych zapowiedzi wynika, że ten specjalny portal internetowy Gardy może zostać uruchomiony już w przyszłym roku.

Wykroczenia drogowe w Irlandii

Komisja zaleciła również przeprowadzenie 12-miesięcznego programu pilotażowego, wykorzystującego technologię automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) w celu wykrywania wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości.

Zalecono także, aby parkowanie na ścieżce rowerowej, buspasie lub chodniku było traktowane jako „parkowanie w niebezpiecznym miejscu” i karane mandatem oraz trzema punktami karnymi.

Komitet ma nadzieję na „aktywną i produktywną współpracę” z Ministerstwem Sprawiedliwości w celu rozwiązania problemów dotyczących egzekwowania kar za wykroczenia drogowe w Irlandii.