Bezpłatna opieka w Irlandii - uprawnione osoby nie korzystają

Efekty rozszerzenia programu wywołały dyskusję wśród polityków w Irlandii.

Program kart wizyt u lekarza GP w Irlandii został rozszerzony, obejmując nowe grupy uprawnionych, co teraz ponownie wywołało dyskusję.

Karta GP Visit Card

Mimo że rozszerzenie programu GP Visit Card miało ułatwić dostęp do opieki zdrowotnej, skorzystało z niego niewiele osób.

Minister Zdrowia przyznał, że liczba wydanych kart jest niższa, niż oczekiwano, co skomentowała także Partia Pracy, wskazując na potrzebę lepszej kampanii informacyjnej dla uprawnionych.

Z podanych informacji wynika, że zaledwie 3,5% osób uznanych za uprawnione w ramach tego rozszerzenia skorzystało dotąd z programu.

Przypomniano, że karty te pozwalają zaoszczędzić około 70 euro za każdą wizytę u lekarza oraz za opiekę lekarską nocno-świąteczną (out-of-hours).

Opieka lekarska w Irlandii

Od sierpnia ubiegłego roku uprawnienia objęły wszystkie dzieci w wieku 6 i 7 lat, a od listopada – osoby zarabiające do mediany dochodu gospodarstw domowych.

Dzięki rozszerzeniom programu całkowita liczba uprawnionych do karty osób wynosi prawie 850 000, obejmując dzieci do 8. roku życia i osoby powyżej 70. roku życia.

Proces składania wniosku uwzględnia różne wydatki domowe, takie jak kredyt hipoteczny czy opieka nad dziećmi, co sprawia, że niemal połowa gospodarstw domowych w Irlandii może być teraz uprawniona do darmowej opieki lekarskiej.

Minister Donnelly twierdzi, że obecnie HSE prowadzi badania na temat przyczyn, dla których potencjalnie uprawnione osoby nie aplikowały o przyznanie karty.

Dodał przy tym, że przyszłe działania mające na celu zachęcenie do skorzystania z programu będą oparte na wynikach tych analiz.