POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Komisja Europejska ma zaproponować certyfikaty Covid-19, które umożliwią podróżowanie między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Według The Irish Times w środę 17/03/2021 Komisja Europejska zaproponuje wdrożenie „cyfrowego zielonego certyfikatu”. Certyfikat pozwoliłby zarówno zaszczepionym, jak i niezaszczepionym obywatelom Unii Europejskiej podróżować do innych państw członkowskich bez konieczności poddawania się kwarantannie.

Ze wstępnych informacji wynika, że certyfikaty będą wydawane osobom, które zostały zaszczepione, osobom, które niedawno dostarczyły negatywny wynik testu Covid-19 lub tym, które mogą dostarczyć dowód, że zostały wyleczone z wirusa.

Urzędnicy w Brukseli twierdzą, że certyfikat nie będzie „paszportem”, ale systemem wspomagającym skoordynowane podróże między państwami członkowskimi w miarę rozpowszechniania szczepionek w całej Unii.

Kraje członkowskie nie zgadzały się co do sugestii wprowadzenia „paszportów covidowych”, przy czym niektóre z nich obawiały się, że wzrost liczby podróży międzynarodowych może doprowadzić do kolejnego wzrostu zakażeń, podczas gdy inne rozważały wpływ gospodarczy ciągłych ograniczeń w podróżowaniu.

Czytaj też: Paszport szczepionkowy to szansa na powrót do normalnego życia w Irlandii?