Czynsze w górę - koszmar dla najemców w Irlandii

Dostępność nieruchomości na wynajem pozostaje głównym czynnikiem wpływającym na ceny ofertowe w Irlandii.

Nowe raporty z badań przeprowadzonych przez Daft wykazują, że w drugim kwartale tego roku średni czynsz wzrósł o ponad 10% w porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku.

Czynsze w Irlandii

Raport wykazał także, że w drugim kwartale roku czynsze wzrosły średnio o 2,4% w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami tego roku.

Średni czynsz na rynku wynosi nieco poniżej 1800 euro miesięcznie; porównując to do 1387 euro w pierwszym kwartale 2020 roku oraz niskiego poziomu wynoszącego tylko 765 euro miesięcznie, odnotowanego pod koniec 2011 roku.

Raport podkreślił istotną różnicę w trendach między Dublinem a innymi obszarami w drugim kwartale.

W Dublinie czynsze na rynku wzrosły tylko o 0,3% w skali kwartału – to już drugi kwartał z rzędu z mniejszymi wzrostami.

Poza Dublinem, średni wzrost między marcem a czerwcem wyniósł 4,3%, co jest drugim największym kwartalnym wzrostem odnotowanym poza stolicą od momentu rozpoczęcia raportów Daft w 2006 roku.

Czynsze wzrosły także we wszystkich głównych miastach takich jak Cork, Limerick, Galway i Waterford.

W Dublinie, czynsze rynkowe były średnio o 8% wyższe w drugim kwartale 2023 roku niż rok wcześniej.

Średni ogłoszony czynsz wynosi teraz 2344 euro, co stanowi wzrost o 129% w porównaniu do najniższego poziomu osiągniętego w 2011 roku.

Dostępność mieszkań do wynajęcia w Dublinie poprawiła się nieco w ciągu ostatniego roku, ale tylko 600 mieszkań było dostępnych do wynajęcia 1 sierpnia, co stanowi zaledwie 40% średniej z lat 2015-2019.

W powyższych danych chodzi o czynsze rynkowe, ale raport zawiera również indeks czynszów płatnych przez obecnych najemców, a nie nowych, oparty na indywidualnym badaniu najemców.

Pokazuje on, że średnie czynsze płatne przez obecnych najemców wzrosły o 3,8% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z większymi wzrostami procentowymi poza Dublinem (4,5%) niż w stolicy (3,2%).

Wynajem w Irlandii

Dostępność nieruchomości na wynajem pozostaje głównym czynnikiem wpływającym na ceny ofertowe w Irlandii, przy ograniczonej podaży i utrzymującym się silnym popycie.

Autor raportu, Ronan Lyons, stwierdził:

Prawdopodobnie na rynek w Dublinie trafiło około 10 000 do 12 000 nowych mieszkań do wynajęcia w ciągu ostatnich paru lat, co zaczyna wpływać na rynek.
Ale reszta kraju nie zanotowała żadnych nowych dostaw mieszkań do wynajęcia. Ze względu na mniejszą liczbę właścicieli opuszczających rynek, brak nowego źródła podaży – w połączeniu z silnym popytem – oznacza, że nadal istnieje silna presja na wzrost czynszów.

Pan Lyons dodał, że niedawne utraty miejsc pracy mogą również mieć wpływ, ponieważ „budowa nowych mieszkań do wynajęcia, razem z efektem zwolnień w niektórych większych pracodawcach, doprowadziła do pewnego złagodzenia presji na otwartym rynku”.