Dalsze wsparcie dla mieszkańców Irlandii - zapowiedź rządu

Rząd Irlandii zobowiązuje się do podwyższania emerytur i innych świadczeń socjalnych.

Rząd Irlandii pokazuje swoje zaangażowanie w utrzymanie stabilności ekonomicznej i wsparcia społecznego, podkreślając równocześnie znaczenie zachęt do pracy.

Podwyżki świadczeń socjalnych w Irlandii

Te działania mają na celu nie tylko poprawę sytuacji materialnej obywateli, ale także promowanie aktywności zawodowej i docenienie wkładu osób regularnie opłacających składki.

W ramach swojego zaangażowania w poprawę warunków życia obywateli, rząd Irlandii, pod przewodnictwem premiera Leo Varadkara, obiecuje kontynuować podwyżki emerytur i świadczeń socjalnych.

Kluczowym elementem tej polityki jest utrzymanie znaczącej różnicy między wsparciem dla osób poszukujących pracy a wynagrodzeniami, aby zachęcić do aktywności zawodowej.

W kontekście bieżących działań, Taoiseach Leo Varadkar podkreślił, że rząd będzie kontynuował zwiększanie świadczeń socjalnych, o ile sytuacja finansowa kraju na to pozwoli.

Emerytura w Irlandii

Premier Varadkar wskazał, że od czasu dojścia do władzy partii Fine Gael, świadczenia dla osób poszukujących pracy wzrosły o 10%.

Równocześnie zobowiązał się do utrzymania minimalnego wynagrodzenia na wyższym poziomie niż zasiłek dla osób poszukujących pracy, co ma zachęcać do podjęcia zatrudnienia.

W obszarze emerytur, Taoiseach wskazał, że emerytury powinny odpowiadać około 33-34% średnich zarobków. Chociaż w 2024 roku emerytury wzrosną o dodatkowe 12 euro tygodniowo, grupy pracujące z osobami starszymi uważają to za niewystarczające i postulują o dodatkowe 30 euro tygodniowo.

Oczekiwaną zmianą w polityce socjalnej jest wprowadzenie systemu płatności zasiłku dla osób poszukujących pracy związanego z wcześniejszym wynagrodzeniem.

Osoby płacące składki PRSI przez pięć lub więcej lat, w przypadku utraty pracy, otrzymają wyższe świadczenia w pierwszych miesiącach bezrobocia. To działanie ma na celu docenienie wkładu osób regularnie opłacających składki.

Dodatkowo, rząd dąży do eliminacji „pułapek” zniechęcających do pracy, takich jak utrata świadczeń przy podjęciu zatrudnienia.

W tym celu zwiększono płace i zlikwidowano bariery, takie jak utrata bezpłatnej opieki zdrowotnej czy dofinansowanej opieki nad dziećmi dla osób podejmujących pracę.