Dodatek socjalny dla tysięcy osób w Irlandii - podano datę

To świadczenie socjalne jest jednym z punktów programu wsparcia dla mieszkańców Irlandii.

W lutym br. zatwierdzono plan pomocy dla mieszkańców Irlandii, którzy w dalszym ciągu borykają się z wysokimi kosztami utrzymania. Przedstawiciele koalicji rządzącej w Irlandii zobowiązali się wówczas do udzielenia wsparcia, którego koszt oszacowano na 1,2 mld euro.

Wsparcie dla mieszkańców

Pakiet pomocowy przeznaczony został dla rodzin, firm oraz osób o stałych dochodach, takich jak emeryci i renciści oraz osób korzystających z opieki społecznej.

W marcu przedstawiciele rządu potwierdzili już plan programu bezpłatnej wyprawki szkolnej dla uczniów w Irlandii:Więcej: Bezpłatna wyprawka szkolna dla uczniów w Irlandii – jest decyzja

Świadczenia socjalne

W tym miesiącu program wsparcia dla mieszkańców Irlandii obejmie natomiast tysiące osób korzystających z pomocy społecznej.

Jednorazowa dodatkowa płatność świadczenia socjalnego dla długoterminowych beneficjentów pomocy społecznej w kwocie 200 euro zostanie wypłacona w tygodniu rozpoczynającym się od 24 kwietnia.

Na dodatkowe świadczenie socjalne w kwocie 200 euro mogą liczyć także osoby, którym przysługuje dodatek Working Family Payment.

Przedstawiciele ministerstwa ds. ochrony socjalnej poinformowali także, iż planowana dodatkowa płatność dodatku Child Benefit w kwocie 100 euro nastąpi wraz z normalną płatnością dodatku w czerwcu.

Natomiast w lipcu osoby uprawnione otrzymają dodatek Back to School Clothing and Footwear Allowance. Zgodnie z decyzją rządu w tym roku wysokość dodatku zostanie zwiększona o 100 euro.

Dla ucznia w wieku od 4 do 11 lat dodatek wyniesie więc 260 euro, a dla ucznia w wieku od 12 do 22 lat będzie to 385 euro.