Rząd szykuje szereg natychmiastowych środków mających na celu zmniejszenie kosztów życia w Irlandii.

Jak podaje portal Independent.ie, rząd rozważa wypłatę dodatkowego świadczenia dla beneficjentów pomocy społecznej w Irlandii.

Zasiłki w Irlandii

Do sprawy odniósł się niedawno Taoiseach Micheál Martin, który zaprzeczył wtedy tym informacjom. Szef rządu poinformował, że taka dodatkowa płatność „w ogóle nie była omawiana przez rząd”.

Jednak rośnie presja społeczna wobec rządowej reakcji na koszty życia w Irlandii. Według podawanych przez media informacji, ogłoszenie Budżetu 2023 będzie przesunięte z października na koniec września.

Rząd chce w ten sposób przyspieszyć wdrożenie natychmiastowych przepisów, które wpłyną na sytuację finansową osób o niskich i średnich zarobkach.

Rządowe źródła twierdzą, że w ramach nowego budżetu rozważana jest dodatkowa wypłata emerytury państwowej i świadczenia z opieki społecznej dla 1,4 mln osób w Irlandii.

Dopłata rządu w Irlandii

Podwójna płatność — podobna do Christmas Bonus — ma być jednym z szeregu natychmiastowych, jednorazowych środków mających na celu zmniejszenie kosztów życia.

Inne jednorazowe środki wsparcia rozważane przez rząd to dodatkowy zasiłek paliwowy Fuel Allowance dla kwalifikujących się gospodarstw domowych oraz kolejna dopłata w wysokości 200 euro na energię elektryczną dla wszystkich gospodarstw domowych.