Osoby chętne do skorzystania z dodatkowego urlopu w Irlandii mogą już składać wnioski do swoich pracodawców.

Od 1 września 2019 roku zacznie obowiązywać nowy przepis dotyczący bezpłatnego urlopu rodzicielskiego (unpaid Parental Leave) w Irlandii. Osoby chętne mogą już składać wnioski do swoich pracodawców.

Zgodnie z poprawką ustawy Parental Leave Act rodzice mogą wykorzystać dodatkowo cztery tygodnie bezpłatnego urlopu rodzicielskiego na nowo urodzone dziecko. Dotychczas było to 18 tygodni, a od września 2020 roku ma to być już 26 tygodni.

Urlop można wykorzystać zanim dziecko skończy 12 lat (wcześniej było to do 8 lat). Rodzice zobligowani są jednak poinformować swojego pracodawcę w terminie co najmniej sześciu tygodni przed rozpoczęciem urlopu.

Rząd usiłuje w ten sposób wesprzeć pracujących rodziców, którzy chcieliby spędzić więcej czasu ze swoimi dziećmi. W 2016 roku również w tym celu wprowadzono urlop ojcowski.

Od listopada 2019 roku ma natomiast zacząć obowiązywać zmiana dotycząca dodatkowego płatnego urlopu rodzicielskiego (paid Parental Leave) w Irlandii:

Więcej: Nowe świadczenie socjalne w Irlandii