Dostęp do gotówki - Nowe regulacje w Irlandii

Nowe regulacje w Irlandii mają być wprowadzone jeszcze w tym roku.

Rząd Irlandii wprowadza nowe przepisy mające na celu utrzymanie obiegu fizycznej gotówki w gospodarce, w odpowiedzi na spadek jej użytkowania wywołany postępującą cyfryzacją.

Płatności gotówkowe

W ramach zapowiadanych działań, supermarkety i apteki będą zobowiązane do akceptowania płatności gotówką, co jest odpowiedzią na obawy dotyczące wykluczenia finansowego niektórych grup społecznych.

Minister Finansów, Micheal McGrath, podkreślił, że definicja podstawowych towarów i usług, gdzie płatność gotówką będzie uznawana za stosowną, zostanie określona do końca roku.

Te działania wpisują się w szeroko zakrojone plany rządu mające na celu zapewnienie „rozsądnego dostępu” do gotówki, zwłaszcza w kontekście znaczącego spadku używania bankomatów i gotówki – z €20 mld przed pandemią do €13,5 mld w 2022 roku, oraz spadku użytkowania bankomatów o prawie 45%.

Wprowadzenie ustawy The Access to Cash Bill (Dostępu do Gotówki) ma za zadanie zatrzymać ten trend, zapewniając, że supermarkety i apteki, oferujące usługi niezbędne, będą przyjmować płatności gotówkowe.

Nowe przepisy w Irlandii

Ponadto, ustawa ta wprowadza wymóg posiadania określonej liczby bankomatów na 100 000 mieszkańców oraz ich dostępności w promieniu 10 km od miejsca zamieszkania.

W obecnym stanie prawnym, przedsiębiorstwa muszą akceptować gotówkę, chyba że wyraźnie zaznaczą, iż przyjmują tylko inne formy płatności, co, jak wskazuje Komisja Ochrony Konkurencji i Konsumentów (CCPC), może przybrać formę prostej informacji w sklepie o przyjmowaniu wyłącznie transakcji kartą.

Federacja Bankowa i Płatnicza Irlandii (BPFI) wezwała natomiast do elastycznego podejścia do nowych regulacji, aby mogły one być efektywnie dostosowane do zmieniających się preferencji konsumentów.

Ostateczna decyzja rządu dotycząca akceptacji gotówki w różnych sektorach gospodarki ma zostać podjęta jeszcze w tym roku, co stanowi część szeroko zakrojonej strategii płatności, mającej na celu zrównoważenie tradycyjnych i nowoczesnych metod płatności.