Dyskryminacja najemcy w Irlandii - właścicielka domu zapłaci karę

W sprawę najemcy w Irlandii zaangażowana została agencja Threshold, komisja WRC oraz Garda.

Komisja ds. Stosunków w miejscu Pracy (WRC) rozpatrzyła wniosek najemcy, który oskarżył właścicielkę nieruchomości o dyskryminację.

Dyskryminacja

Sprawa miała swój początek w styczniu 2021 roku. Mężczyzna poszukiwał wówczas domu dla rodziny z małym dzieckiem, a jego partnerka była w ciąży z drugim dzieckiem.

Zainteresowany jednym z ogłoszeń w internecie, napisał wiadomość do właścicielki nieruchomosci. Zapytał w niej, czy właścicielka akceptuje program HAP. W krótkiej odpowiedzi kobieta odpisała, że nie akceptuje HAP.

Mężczyzna zwrócił się o pomoc do organizacji Threshold, która w marcu wysłała do właścicielki ustawowe pismo ES1.

Poinformowano w nim, że „odmowa przyjęcia lokatora, który korzysta ze wsparcia mieszkaniowego, stanowi dyskryminację w świetle przepisów o równości”.

Niedługo potem kobieta napisała do niedoszłego najemcy wiadomość, w której tłumaczyła, iż jej dom znajduje się w „dzielnicy studenckiej” i jest „nieodpowiedni dla rodzin”.

Właścicielka argumentowała swoją postawę twierdząc, że poprzedni lokatorzy „stale kontaktowali się z nią w sprawie hałasu i zachowania studentów”.

Twierdziła też, że dom wymagał zainstalowania nowego kotła, a ona sama nie wiedziała, że nie może odmówić wynajmu z powodu HAP.

Komisja ds. Stosunków w Miejscu Pracy (WRC)

Sprawa trafiła do komisji WRC, która odroczyła ją do sierpnia ubiegłego roku licząc na to, że dojdzie do ugody pomiędzy stronami.

Początkowo właścicielka zgodziła się na wypłatę zadośćuczynienia, lecz ostatecznie nie wywiązała się z umowy. Kobieta twierdzi, że dowiedziała się, iż ten sam najemca wniósł sprawę przeciwko innemu właścicielowi.

Stwierdziła, że nie będzie płacić zadośćuczynienia, a w piśmie do Threshold oskarżyła organizację o „umożliwianie działalności przestępczej” poprzez reprezentowanie najemcy. Przedstawiciele Threshold otrzymali nawet telefon z Gardy w tej sprawie.

Skarga najemcy w Irlandii

Mężczyzna nie krył swojego wzburzenia twierdząc, że złożył tylko jedną skargę przeciwko innemu landlordowi, zarzucając mu dyskryminację ze względu na HAP.

Komisja WRC po wysłuchaniu obu stron orzekła na korzyść mężczyzny i nakazała właścicielce domu wypłacić rekompensatę w kwocie 3 000 euro za przejaw dyskryminacji.